Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Correlates of Children’s Physical Activity: A Canadian Multisite Study

Πρόσφατη έρευνα σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών στον Καναδά έδειξε ότι κάθε πρόσθετη ώρα παραμονής τους σε υπαίθριους χώρους συνδέθηκε με υψηλότερη σωματική δραστηριότητα…Πρόσφατη έρευνα σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών στον Καναδά έδειξε ότι κάθε πρόσθετη ώρα παραμονής τους σε υπαίθριους χώρους συνδέθηκε με υψηλότερη σωματική δραστηριότητα, τόσο στα αγόρια (ημερήσια αύξηση κατά 769 βήματα, 3,7 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα), όσο και στα κορίτσια (αύξηση κατά 596 βήματα, 3,5 λεπτά την ημέρα).

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες και δείχνουν ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση του χρόνου παραμονής των παιδιών στην ύπαιθρο.

Οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών υποδεικνύουν την ανάγκη για μια προσανατολισμένη ως προς το φύλο προσέγγιση για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας.