Επίτιμα Μέλη

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κων/νος Γουργουλιάνης
Καθηγητής Πνευμονολογίας, τ. Πρύτανης
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
kgourg@med.uth.gr

Prof George D. Kitas, MD, PhD, FRCP
Consultant Rheumatologist
College of Life and Environmental Sciences
University of Birmingham, UK
George.kitas@nhs.net

Γιώργος Μαστοράκος
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
gmastorak@med.uoa.gr

Σάββας Τοκμακίδης
Ομότιμος Καθηγητής
ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
stokmaki@phyed.duth.gr