Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Risk Estimates for Diabetes and Hypertension with Different Physical Activity Methods.

Η μέτρια προς έντονη σωματική δραστηριότητα, όπως μετρήθηκε με επιταχυνσιόμετρο, αλλά όχι η αντίστοιχης έντασης δραστηριότητα που αξιολογήθηκε με βάση την υποκειμενική εκτίμηση ανδρών ασκουμένων, συνδέθηκε με 37% έως 67% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, με δοσοεξαρτώμενη σχέση, και ο μειωμένος αυτός κίνδυνος διατηρήθηκε και μετά την προσαρμογή των δεδομένων ως προς το Δείκτη Μάζας Σώματος.
Παρόμοιες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και στις γυναίκες. Συνολικά στα δύο φύλα, η μέτρια προς έντονη σωματική δραστηριότητα που μετρήθηκε με επιταχυνσιόμετρο συνδέθηκε οριακά με μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης σταδίου 2 ή υψηλότερου (δηλ., συστολική πίεση υψηλότερη από 140 mm Hg, ή διαστολική πίεση υψηλότερη από 90 mm Hg), αλλά μόνο μετά από προσαρμογή των δεδομένων στο Δείκτη Μάζας Σώματος. Η υποκειμενικά εκτιμούμενη μέτρια προς έντονη σωματική δραστηριότητα δεν συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου υπέρτασης σε κανένα από τα δύο φύλα.
https://insights.ovid.com/crossref…