Σωματική Δραστηριότητα στο Σύστημα Υγείας

Η σημασία και τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας δεν έχουν τονιστεί αρκετά και υπάρχει ακόμη έλλειψη ενημέρωσης αλλά και προώθησής της από τους φορείς του συστήματος υγείας.

H σημασία της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αξιόλογες επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την σημασία και τα οφέλη της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία, είναι αξιοσημείωτο ότι η γνώση αυτή δεν έχει γίνει κτήμα πολλών φορέων του συστήματος υγείας. Το πρόβλημα ενδεχομένως να ξεκινά από τις ίδιες τις ιατρικές σχολές της χώρας όπου τα προγράμματα σπουδών τους σπανίως αφιερώνουν έστω και ένα μικρό αριθμό διδακτικών ορών σε θέματα άσκησης και υγείας. Αντιθέτως αφιερώνεται αρκετός διδακτικός χρόνος στην ανάλυση φαρμακευτικών μεθόδων αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών, παρόλο ότι γνωρίζουμε από την  δουλειά του Γιάννη Ιωαννίδη και των συνεργατών στο πανεπιστήμιο του Stanford (Naci & Ioannidis, BMJ 2013) ότι η σωματική άσκηση και πολλές φαρμακευτικές αγωγές (θεραπείες) είναι δυνητικά ταυτόσημες και παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα.

Η αντιρρόπηση  της ελλιπούς σωματικής δραστηριότητας απαιτεί πληρέστερη από όλη την κοινωνία προσέγγιση και προσπάθεια ώστε να αναδειχθούν τα δυνητικά οφέλη των παρεμβάσεων σωματικής δραστηριότητας σε ειδικούς πληθυσμούς. Έτσι οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας ο οποίοι έρχονται σε επαφή με την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, θα μπορούν να προάγουν τη σωματική δραστηριότητα στους ασθενείς τους, μέσω αξιολόγησης του επιπέδου σωματικής δραστηριότητάς τους και παροχής σύντομης συμβουλευτικής υποστήριξης. Αυτό το κενό επιδιώκει να καλύψει η πρόταση «Η άσκηση είναι Φάρμακο», μέσω δοκιμασμένων προσεγγίσεων και επιστημονικών δεδομένων που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης της στοχευμένης άσκησης στα συστήματα Υγείας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόταση «Η άσκηση είναι Φάρμακο» κλικ εδώ .

Γίνε Μέλος στην ομάδα της EIMGR