Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας ως προς την παροχή συστάσεων σωματικής δραστηριότητας σε άτομα με διαβήτη

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης είναι προσηλωμένοι στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε ενηλίκους με διαβήτη και έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για παροχή βασικής, γενικής καθοδήγησης, όπως ανέδειξε σχετική έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις τους εμποδίζουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους κατά την άσκηση της κλινικής τους πρακτικής, όπως:

– έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης αναφορικά με το τρίπτυχο σωματική δραστηριότητα/διαβήτης/υγεία,

– άγνοια των συνιστώμενων κατευθυντήριων οδηγιών για σωματική δραστηριότητα στο διαβήτη,

– έλλειψη ενημέρωσης για τις επιλογές παραπομπής των ασθενών τους,

– περιορισμένος χρόνος και περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλληλους πόρους.

Παρόλα αυτά, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, οι πάροχοι υγείας θεωρούν ότι οι συζητήσεις  για την αξιοποίηση της σωματικής δραστηριότητας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβουλευτικής τους, ενσωματώνοντας βελτιωμένες στρατηγικές επικοινωνίας για τη μετάδοση βασικών μηνυμάτων για σωματική δραστηριότητα.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Μόνο για μέλη