Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Ευεργετικές επιδράσεις της μείωσης του χρόνου σωματικής αδράνειας στην αγγειακή λειτουργία και την αιματική ροή

 Σε μελέτη διάρκειας 4 μηνών, 24 άτομα (ηλικίας 65 ± 5 ετών, ΔΜΣ 29,8 ± 3,9 kg /m2) με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ακολούθησαν ένα πρόγραμμα καθιστικής καθημερινότητας διάρκειας 3 ωρών χωρίς ή με διαλείμματα (κάθε 30 λεπτά) σωματικής δραστηριότητας ήπιας έντασης. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι η μακροχρόνια μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς βελτιώνει την περιφερειακή αγγειακή λειτουργία και την εγκεφαλική αιματική ροή και αποτρέπει την αγγειακή δυσλειτουργία. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν  τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την ελάττωση του χρόνου σωματικής αδράνειας  στη μείωση του καρδιακού ή εγκεφαλοαγγειακού κινδύνου.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Long_Term_and_Acute_Benefits_of_Reduced_Sitting_on.11