Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Η άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να περιορίσει παραμέτρους που αφορούν στην ανάπτυξη και την επιθετικότητα του καρκινικού όγκου

Παρόλο που η άσκηση με αντιστάσεις αναγνωρίζεται ως ένας ενισχυτικός παράγοντας στην θεραπεία του καρκίνου λόγω της ικανότητάς της να αποτρέπει την απώλεια της μυϊκής μάζας, τη μυϊκή αδυναμία και την καχεξία, δεν είναι γνωστό αν μπορεί να μετριάσει την ανάπτυξη του καρκινικού όγκου.
Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να περιορίσει παραμέτρους που αφορούν στην ανάπτυξη και την επιθετικότητα του καρκινικού όγκου, όπως το βαθμό διαφοροποίησης, την έκταση της βιώσιμης περιοχής του όγκου και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων σε αδενοκαρκινώματα ενώ, επίσης, είχε μερική συμβολή και στην επαγωγή της αγγείωσης του όγκου. Αν και η άσκηση με αντιστάσεις περιόρισε την ανάπτυξη και την επιθετικότητα των καρκινικών όγκων, δεν αύξησε τη διάρκεια ζωής των πειραματοζώων που έφεραν τους συγκεκριμένους όγκους.
https://insights.ovid.com/crossref…