Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Η άσκηση με περιορισμό της αιματικής ροής περιορίζει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Η χρόνια νεφρική νόσος (ανεπάρκεια) αναγνωρίζεται ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο επηρεάζει το 10% έως 15% του πληθυσμού, χαρακτηρίζεται από προοδευτική μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και η νόσος εμφανίζει πέντε στάδια εξέλιξής της.

Σε πρόσφατη επιστημονική μελέτη, 105 ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 2 τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ισάριθμες ομάδες, την ομάδα ελέγχου, την ομάδα άσκησης με αντιστάσεις και την ομάδα άσκησης με αντιστάσεις σε συνδυασμό με περιορισμό της αιματικής ροής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ένα πρόγραμμα άσκησης διάρκειας έξι μηνών που περιελάμβανε ασκήσεις με αντιστάσεις, τόσο με, όσο και χωρίς περιορισμό της αιματικής ροής, περιόρισε την εξέλιξη της νόσου, διατηρώντας το ρυθμό σπειραματικής διήθησης και βελτιώνοντας βιοχημικούς και ουραιμικούς  δείκτες στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Blood_Flow_Restriction_Training_Blunts_Chronic.1