Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Η ημερήσια καταμέτρηση βημάτων είναι ένας εύχρηστος τρόπος για την παρακολούθηση και τον καθορισμό στόχων σωματικής άσκησης

Πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία αναδεικνύουν μια δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ της αύξησης του αριθμού των ημερήσιων βημάτων και της μείωσης της θνησιμότητας ανεξαρτήτως αιτίας, των καρδιαγγειακών επεισοδίων και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Πιο συγκεκριμένα, κάθε αύξηση 2.000 βημάτων ανά ημέρα, μέχρι τα 10.000 βήματα έχει συνδεθεί με μείωση του ποσοστού καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 10% και ετήσια μείωσή τους κατά 8% σε άτομα με μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη.
Διαβάστε: https://journals.lww.com/…/Daily_Step_Counts_for_Measuring_…