Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Νέα Όρια Των Κριτηρίων Για Τον Προσδιορισμό Της Μέγιστης Προσπάθειας Κατά Την Άσκηση Ενηλίκων Και Ηλικιωμένων

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη (COmPLETE-Health Study) σε άτομα ηλικίας 20 έως 91 ετών, που υποβλήθηκαν εθελοντικά σε καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε κυκλοεργόμετρο,  ορίζει νέα κριτήρια επίτευξης της μέγιστης προσπάθειας, με βάση το μέγιστο πηλίκο ανταλλαγής αερίων (RERmax) και την προβλεπόμενη για την ηλικία μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα προτεινόμενα νέα όρια των σχετικών κριτηρίων μειώνουν τον κίνδυνο υποεκτίμησης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max). Οι χαμηλότερες τιμές αυτών των κριτηρίων θα μπορούσαν να αυξήσουν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες έχουν φτάσει στη μέγιστη προσπάθειά τους (VO2max), ενώ στην πραγματικότητα αυτή δεν έχει επιτευχθεί.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο: New_Data_based_Cutoffs_for_Maximal_Exercise.8