Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Physical Activity and Cerebral Small Vein Integrity in Older Adults.

Προκαταρκτική επιστημονική μελέτη σε ηλικιωμένα άτομα έδειξε ότι η τυχαιοποιημένη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας διάρκειας 24 μηνών οδήγησε σε μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις του μήκους των εν τω βάθει μυελικών φλεβών συγκριτικά με τις αντίστοιχες αυξήσεις στην ομάδα ελέγχου. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την ακεραιότητα των μικρών φλεβών του εγκεφάλου σε άτομα μεγάλης ηλικίας, γεγονός που θα μπορούσε να έχει απώτερες επιδράσεις στη γνωστική λειτουργία και τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων. Αν αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης κλινικής μελέτης, θα ήταν δυνατό να ισχυρισθούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η ακεραιότητα των μικρών εγκεφαλικών φλεβών μπορεί να επηρεαστεί θετικά μέσω της σωματικής δραστηριότητας.
Στην εικόνα, με πορτοκαλί χρώμα, οι μυελικές φλέβες στο εσωτερικό του εγκεφάλου.
Διαβάστε: https://insights.ovid.com/crossref…