Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Sedentarism, Physical Activity, Steps, and Neurotrophic Factors in Obese Children.

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη σε υπέρβαρα /παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών έδειξε ότι η σωματική δραστηριότητα συσχετίζεται θετικά με τα επίπεδα του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα (BDNF), ενώ δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με τον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF), ή τον ινσουλινομιμητικό αυξητικό παράγοντα -1 (IGF-1). Είναι ενδιαφέρον, ότι αύξηση του χρόνου που αφιερώνονταν από αυτά τα παιδιά σε αργό βάδισμα αύξησε περαιτέρω τα επίπεδα του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα. Ωστόσο, περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες πρέπει να διεξαχθούν σε υπέρβαρα /παχύσαρκα παιδιά, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η επίδραση της σωματικής δραστηριότητας σε νευροτροφικούς παράγοντες αυτού του νεαρού πληθυσμού.
Διαβάστε: https://insights.ovid.com/crossref…