Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας ως προς την παροχή συστάσεων σωματικής δραστηριότητας σε άτομα με διαβήτη

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης είναι προσηλωμένοι στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε ενηλίκους με διαβήτη και έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για παροχή βασικής, γενικής καθοδήγησης, όπως ανέδειξε σχετική έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις τους εμποδίζουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους κατά την άσκηση της κλινικής τους πρακτικής, όπως: – έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης […]

  • EIM GREECE
  • 6 Νοεμβρίου 2021
  • 0 Comment