Skip to content

Month: Φεβρουάριος 2021

Ημερήσιος αριθμός βημάτων και μεταγευματικός μεταβολισμός λίπους

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη σε νεαρά υγιή άτομα έδειξε ότι ο περιορισμός του ημερήσιου αριθμού βημάτων σε 2.500-5.000, για διάστημα μόλις δύο ημερών, μειώνει την ικανότητα μίας συνεδρίας άσκησης να αυξάνει την οξείδωση των λιπών και να μετριάζει τη μεταγευματική αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίμα. Αυτό υποδηλώνει ότι  μια  «αντίσταση στην άσκηση», όσον αφορά το μεταβολισμό του λίπους, επισυμβαίνει σε άτομα που κάνουν περίπου 5.000 ή λιγότερα βήματα την ημέρα, ενώ τα 8.500 βήματα ημερησίως προφυλάσσουν από την εμφάνιση αυτής της «αντίστασης στην άσκηση». Φαίνεται λοιπόν, ότι ο μεταβολισμός του λίπους επηρεάζεται περισσότερο από τις ανασταλτικές επιδράσεις της σωματικής αδράνειας παρά

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine-Greece» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην δίωρη διαδικτυακή εισαγωγική εκδήλωση με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» που διοργανώνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου, 2021 και ώρα 18:30 – 20:30, στο πλαίσιο του οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Κέντρου για την προώθηση της σωματικής άσκησης στο γενικό πληθυσμό και ενσωμάτωσή της στο εθνικό σύστημα υγείας. Διακεκριμένοι ομιλητές θα αναλύσουν και θα αναδείξουν τη σημασία και το ρόλο που έχει η σωματική άσκηση στην πρόληψη και θεραπεία πολλών ασθενειών ή παθήσεων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης, με ελάχιστο κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προς όφελος ολόκληρης

Ευεργετικές επιδράσεις της μείωσης του χρόνου σωματικής αδράνειας στην αγγειακή λειτουργία και την αιματική ροή

 Σε μελέτη διάρκειας 4 μηνών, 24 άτομα (ηλικίας 65 ± 5 ετών, ΔΜΣ 29,8 ± 3,9 kg /m2) με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ακολούθησαν ένα πρόγραμμα καθιστικής καθημερινότητας διάρκειας 3 ωρών χωρίς ή με διαλείμματα (κάθε 30 λεπτά) σωματικής δραστηριότητας ήπιας έντασης. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι η μακροχρόνια μείωση της καθιστικής συμπεριφοράς βελτιώνει την περιφερειακή αγγειακή λειτουργία και την εγκεφαλική αιματική ροή και αποτρέπει την αγγειακή δυσλειτουργία. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν  τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την ελάττωση του χρόνου σωματικής αδράνειας  στη μείωση του καρδιακού ή εγκεφαλοαγγειακού κινδύνου.   Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Long_Term_and_Acute_Benefits_of_Reduced_Sitting_on.11

Πρόγραμμα βάδισης σε ασθενείς με μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων

Τριάντα πέντε ενήλικες ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, από τις οποίες η μία συμμετείχε σε πρόγραμμα βάδισης  κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και η άλλη ελάμβανε τη συνήθη κλινική φροντίδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, μετά την παρέμβαση, η ομάδα βάδισης παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην αερόβια ικανότητα, στη λειτουργική ικανότητα και ευεξία, και συνολικά στην ποιότητα ζωής. Στην ομάδα της συνήθους κλινικής φροντίδας δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργική ικανότητα ή την ποιότητα ζωής των ασθενών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ένα πρόγραμμα βάδισης κατά τη διάρκεια της

Η επίδραση της σωματικής άσκησης και του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης στη θνησιμότητα

Μελέτη σε 6.377 άτομα που παρακολουθήθηκαν για 13 χρόνια, αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και τον τρόπο ζωής στην Αυστραλία, ανέδειξε ότι οι συστηματικές παρεμβάσεις για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (σε τουλάχιστον 300 λεπτά άσκησης την εβδομάδα) μείωσαν τη θνησιμότητα ανεξαρτήτως αιτίας, ενώ το όφελος από τη μείωση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης (σε λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα), ως μεμονωμένη παρέμβαση σε άτομα που δεν ασκούνταν φαίνεται να είναι περιορισμένο.   Διαβάστε το πλήρες άρθρο: Mortality_Effects_of_Hypothetical_Interventions_on.8

Χαιρετισμός του Προέδρου

Γεια σας, Ονομάζομαι Γιάννης Κουτεντάκης, είμαι Ομότιμος Καθηγητής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς», μέλος του παγκόσμιου κινήματος για την προαγωγή της Υγείας μέσω της σωματικής άσκησης. Το όραμά μας είναι η ανάδειξη του ρόλου που έχει η εξειδικευμένη σωματική άσκηση στην πρόληψη και θεραπεία πολλών ασθενειών ή παθήσεων, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Η κίνηση, ως επακόλουθο της μυϊκής λειτουργίας, υπήρξε οδηγός στην εξέλιξη του ανθρώπου, μέσω της αρμονικής συνύπαρξής της με την υγεία. Πράγματι, η σύγχρονη επιστήμη έχει εντοπίσει δεκάδες βιολογικούς μηχανισμούς που συνδέουν σωματική δραστηριότητα και υγεία. Την σύνδεση αυτή έχει δείξει και
Καλέστε μας
Επικοινωνία