Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του βαθμού κινητικότητας και της εξειδίκευσης της άσκησης σε ηλικιωμένους

Πολλοί ενήλικες άνω των 60 ετών αντιμετωπίζουν κινητικούς περιορισμούς. Αν και η σωματική άσκηση βελτιώνει την κινητικότητα των ηλικιωμένων, διαφορές στην αρχική τους (πριν την άσκηση) κινητικότητα προκαλούν μεγάλες διαφορές στις ατομικές αποκρίσεις στην άσκηση, και αυτές οι αποκρίσεις ποικίλουν περαιτέρω ανάλογα με τον τύπο και τη δοσολογία της άσκησης. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη αναδεικνύει ότι: […]

  • EIM GREECE
  • 31 Ιανουαρίου 2021
  • 0 Comment