Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Συσχέτιση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, της λιπώδους μάζας και της καρδιομεταβολικής υγείας με την αρτηριακή δομή και λειτουργία

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κακής καρδιομεταβολικής υγείας στη δομή και τη λειτουργία των αρτηριών κατά την παιδική ηλικία μπορούν να μετριαστούν με τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, όπως ανέδειξε πρόσφατη μελέτη σε 5.566 παιδιά ηλικίας 9-11 ετών. Η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα βρέθηκε να συνδέεται με καλύτερη δομή των αρτηριών, ωστόσο είναι ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη […]

 • EIM GREECE
 • 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 0 Comment

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση και τη μεταβολική υγεία των παιδιών (s)

Η υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά προκαλεί προκλινικές βλάβες στην καρδιά και επιταχύνει την αθηροσκλήρωση. Οι τρέχουσες φαρμακολογικές θεραπείες έχουν περιορισμένη δυνατότητα να προλαμβάνουν τη βλάβη των τελικών οργάνων, ιδίως των νεφρών. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας (ΗΠΑ) σε 211 παιδιά ηλικίας 7-10 ετών ανέδειξε ότι η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα κλινικά […]

 • Exercise is Medicine
 • 24 Νοεμβρίου 2021
 • 0 Comment

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση και τη μεταβολική υγεία των παιδιών

Η υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά προκαλεί προκλινικές βλάβες στην καρδιά και επιταχύνει την αθηροσκλήρωση. Οι τρέχουσες φαρμακολογικές θεραπείες έχουν περιορισμένη δυνατότητα να προλαμβάνουν τη βλάβη των τελικών οργάνων, ιδίως των νεφρών. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας (ΗΠΑ) σε 211 παιδιά ηλικίας 7-10 ετών ανέδειξε ότι η υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα κλινικά [...]

 • EIM GREECE
 • 12 Νοεμβρίου 2021
 • 0 Comment

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών ειδών άσκησης στη βελτίωση καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου

Σύμφωνα με πρόσφατη μετα-ανάλυση, η διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης (ΗΙΙΤ) βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική  στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, ενώ η συνεχόμενη άσκηση μέτριας έντασης υπερτερούσε στη μακροπρόθεσμη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Έτσι, κατά το σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης, οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην υγεία μπορούν να ενισχυθούν […]

 • EIM GREECE
 • 3 Απριλίου 2021
 • 0 Comment

Καρδιοαναπνευστική Ικανότητα, Αναγόμενη Ως Προς Την Άλιπη Σωματική Μάζα, Και Κίνδυνος Θνησιμότητας

Η σύσταση του σώματος επηρεάζει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και τη σχέση της με τον κίνδυνο θνησιμότητας. Αν και η καρδιοαναπνευστική ικανότητα εκφράζεται συνήθως αναγόμενη ως προς το συνολικό σωματικό βάρος, ως ένας εύκολος τρόπος κανονικοποίησης αυτής της παραμέτρου σε διαφορετικά μεγέθη σώματος, αποτελέσματα επιστημονικής μελέτης σε 2.905 ενήλικες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1970 έως […]

 • EIM GREECE
 • 10 Ιουλίου 2020
 • 0 Comment