Skip to content

Category: Επιστημονικές Έρευνες

Επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στην αυτονομία και την ποιότητα ζωής ατόμων με σύνδρομο Down

Το σύνδρομο Down αποτελεί μια από τις πιο συχνές παθολογίες στην κοινωνία μας και επιφέρει αλλαγές που μειώνουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων ατόμων και περιορίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση ανέδειξε ότι η σωματική δραστηριότητα και τα προγράμματα άθλησης είναι ευεργετικά για τη βελτίωση των παραμέτρων που συνθέτουν την ποιότητα ζωής ενός ατόμου με σύνδρομο Down. Ένα καλά δομημένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στη σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία, να προάγει την αυτονομία και την ανεξαρτησία και να διευκολύνει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του ασθενούς. H

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική δραστηριότητα των νεαρών ενήλικων γυναικών (s)

Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση αναδεικνύει τα εμπόδια και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των νεαρών ενήλικων γυναικών ηλικίας 18 έως 40 ετών. Σύμφωνα με το κοινωνικο-περιβαλλοντικό μοντέλο, οι πιο συχνά αναφερόμενοι παράγοντες είναι η έλλειψη χρόνου, η εικόνα του σώματος και τα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η κοινωνική υποστήριξη, τα θρησκευτικά και πολιτιστικά πρότυπα, οι κοινοτικές εγκαταστάσεις, τα θέματα ασφάλειας και το φυσικό περιβάλλον. Η βελτίωση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας των νεαρών ενήλικων γυναικών δεν μπορεί να προκύψει μόνο από την αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς. Οι οργανισμοί, οι κοινότητες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών πρέπει

Η Επίδραση της άσκησης στο νερό και στην ξηρά στην αγγειακή λειτουργία και σε σχετικούς παράγοντες κινδύνου ανδρών και γυναικών – Duplicate – [#10084]

Η άσκηση βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία, ωστόσο δεν είναι σαφές αν τα οφέλη αυτά διαμεσολαβούνται από αλλαγές σε  παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και αν υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τις σχετικές επιδράσεις της άσκησης σε ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας (62 ± 7 έτη). Πρόσφατη μελέτη (2024) διερεύνησε τα ερωτήματα αυτά σε 72 υγιείς άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα βάδισης στην ξηρά, σε ομάδα βάδισης στο νερό και σε ομάδα ελέγχου που δεν έκανε άσκηση. Οι ομάδες άσκησης ακολουθούσαν επιβλεπόμενο πρόγραμμα άσκησης, τρεις φορές την εβδομάδα για 50 λεπτά ανά συνεδρία, για συνολικό διάστημα 24 εβδομάδων.

Καρκίνος της παιδικής ηλικίας: Εxercise is medicine

Η τεράστια πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην παιδική ηλικία έχει οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των επιβιωσάντων, οι οποίοι, ωστόσο, βιώνουν συχνά μακροπρόθεσμες παρενέργειες κι επιπλοκές, που επηρεάζουν διάφορα φυσιολογικά συστήματα του οργανισμού. Ειδικότερα, η λειτουργική ικανότητα των επιβιωσάντων από καρκίνο στην παιδική ηλικία είναι συχνά περιορισμένη και οι καθημερινές τους δραστηριότητες μπορεί να δυσχεραίνονται. Πρόσφατη μελέτη δημοσιευμένη στο ιδιαίτερα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “The Lancet: Child & Adolescent health”, τονίζει ότι πλήθος σχετικών ερευνών έχει αναδείξει τη σημασία της άσκησης ως συμπληρωματικής θεραπείας για την προαγωγή της υγείας των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, υπογραμμίζοντας ότι

Ο ρόλος της άσκησης στη σχετιζόμενη με τον καρκίνο σαρκοπενία και σαρκοπενική παχυσαρκία – Duplicate – [#10044]

Η σαρκοπενία αποτελεί μια από τις πιο συχνές παρενέργειες που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο, τόσο ως αποτέλεσμα της ίδιας της νόσου όσο και των ακολουθούμενων θεραπευτικών σχημάτων. Πρόκειται για μια κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης. Επιπλέον, η σχετιζόμενη με τον καρκίνο σαρκοπενία ορισμένες φορές συνδυάζεται με αυξημένη συσσώρευση λίπους, ένα σύνδρομο που ονομάζεται σαρκοπενική παχυσαρκία. Και οι δύο παθολογικές οντότητες έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία και μπορούν να αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την εξέλιξη της νόσου και την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο. Η σωματική άσκηση αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία για τους

Κλινικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως & Αποκατάσταση στη HFpEF ως καρδιομεταβολικό σύνδρομο»

Η Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine-Greece» και την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας διοργανώνει το 30ο Κλινικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως & Αποκατάσταση στη HFpEF ως καρδιομεταβολικό σύνδρομο», στο πλαίσιο του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 Φεβρουαρίου 2024 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Η συμμετοχή στο Συνέδριο και το Σεμινάριο είναι δωρεάν, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικτυακή παρακολούθηση είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://emeka2024.letscongress.eu/home

Η άσκηση διαμεσολαβεί την απελευθέρωση μυοκινών και την καταστολή του όγκου στον καρκίνο του προστάτη ανεξάρτητα από τη σηματοδότηση ανδρογόνων – Duplicate – [#10034]

Μια σημαντική τοξικότητα της καταστολής των ανδρογόνων σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη είναι η μείωση της μυϊκής μάζας, λόγω της απώλειας των αναβολικών σημάτων που ενεργοποιούνται από τα ανδρογόνα. Ωστόσο, παρά την απώλεια μυϊκής μάζας, τα επίπεδα των μυοκινών στο αίμα αυτών των ασθενών μεταβάλλονται από την οξεία και τη χρόνια άσκηση. Επιπλέον, ο ορός ασθενών που ήταν υπό καταστολή ανδρογόνων βρέθηκε ότι προκαλεί μείωση των καρκινικών κυττάρων του προστάτη, τόσο μετά από οξεία όσο και μετά από χρόνια άσκηση. Συμπερασματικά, μία μεμονωμένη συνεδρία άσκησης μπορεί να επιφέρει πρόσθετη καταστολή του όγκου στο αντικαρκινικό περιβάλλον που δημιουργεί η τακτική
Ασφάλεια, εφαρμοσιμότητα και αποδοχή της εξατομικευμένης άσκησης σε άτομα με πολλαπλούν μυέλωμα

Ασφάλεια, εφαρμοσιμότητα και αποδοχή της εξατομικευμένης άσκησης σε άτομα με πολλαπλούν μυέλωμα (s)

Η υψηλή συχνότητα συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη νόσο και τη θεραπεία ατόμων με πολλαπλούν μυέλωμα, όπως οι οστικές αλλοιώσεις, δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια της άσκησης σε αυτούς τους ασθενείς. Πρόσφατη έρευνα προσδιόρισε την ασφάλεια, εφαρμοσιμότητα και την αποδοχή ενός εξατομικευμένου προγράμματος αερόβιας άσκησης υψηλής έντασης και άσκησης με αντιστάσεις σε άτομα με πολλαπλούν μυέλωμα, ανεξαρτήτως σταδίου της νόσου. Οι συνεδρίες άσκησης επιβλέπονταν δύο φορές την εβδομάδα από διαπιστευμένους φυσιολόγους της άσκησης, με μία επιπλέον συνεδρία χωρίς επίβλεψη, για 12 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αερόβιας άσκησης υψηλής έντασης, αντιστάσεων και πρόσκρουσης είναι

Σωματική δραστηριότητα στην εγκυμοσύνη: έχει σημασία αν γίνεται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ή της εργασίας;

Η σωματική δραστηριότητα συνιστάται από τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις έγκυες γυναίκες, ωστόσο υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για τη σωματική δραστηριότητα κατά την επαγγελματική απασχόληση των εγκύων. Πολύ πρόσφατη μελέτη εξέτασε τις πιθανές σχέσεις μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ή της εργασίας και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) στο αίμα εγκύων γυναικών, ενός δείκτη κινδύνου για δυσμενείς εκβάσεις της εγκυμοσύνης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα της CRP κατά το πρώτο τρίμηνο, ιδίως ως προς την ορθοστασία/περπάτημα ή το γρήγορο περπάτημα,

Επίδραση της επιβλεπόμενης αερόβιας άσκησης της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη νεογνική καρδιακή λειτουργία (s)

Πολύ πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε την επίδραση της επιβλεπόμενης, συνιστώμενης αερόβιας άσκησης της εγκύου στην καρδιακή λειτουργία του βρέφους σε ηλικία 1 μηνός. Έγκυες γυναίκες κατανεμήθηκαν τυχαία είτε στην ομάδα αερόβιας άσκησης, που ακολουθούσε 150 λεπτά επιβλεπόμενης αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα για τουλάχιστον 24 εβδομάδες, είτε στην ομάδα μη άσκησης, που συμμετείχε σε τεχνικές χαλάρωσης 150 λεπτά την εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκε υπερηχοκαρδιογράφημα των νεογέννητων (ενός μηνός) βρεφών για την αξιολόγηση της βρεφικής καρδιακής λειτουργίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η προγεννητική αερόβια άσκηση της εγκύου είχε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας του βρέφους ανεξαρτήτως του φύλου