Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Εφαρμογή της διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης για την υγεία των εφήβων (s)

– Παρά τα σαφή οφέλη σε ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων υγείας, η διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης (HIIT) αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης δεν έχει καμία αξία ως στρατηγική προαγωγής της υγείας αυτού του πληθυσμού, επειδή είναι μια σύνθετη μορφή άσκησης που απαιτεί υψηλά επίπεδα αυτοελέγχου προκειμένου να είναι […]

 • EIM GREECE
 • 1 Οκτωβρίου 2022
 • 0 Comment

Μηχανισμοί ασκησιογενούς αναδιαμόρφωσης της καρδιάς σε νεαρά και ηλικιωμένα άτομα (s)

Η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την καρδιαγγειακή ικανότητα, είναι αναμφίβολα προστατευτική έναντι καρδιαγγειακών νόσων και επιβραδύνει τη γήρανση της καρδιάς, εάν ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία. Η φυσιολογική υπερτροφία της καρδιάς σε νεαρά άτομα και η συνακόλουθη βελτίωση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της λόγω της άσκησης έχουν περιγραφεί με σαφήνεια. Ωστόσο, αυτές οι ασκησιογενείς προσαρμογές […]

 • EIM GREECE
 • 25 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0 Comment

Επίπεδα και συσχετίσεις της αντικειμενικά μετρούμενης καθιστικής συμπεριφοράς σε μικρά παιδιά (s)

Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε τα επίπεδα και τις συσχετίσεις του χρόνου καθιστικής ζωής σε ένα ποικίλο διεθνές δείγμα αποτελούμενο από 1.071 παιδιά ηλικίας 3-5 ετών από 19 χώρες, συλλέγοντας δεδομένα μετρήσεων κατά το διάστημα μεταξύ των ετών 2018 και 2020 (προ-COVID). Η έρευνα  αποκάλυψε ότι τα παιδιά περνούσαν καθιστικά το 56,1% των ωρών της ημέρας, μη […]

 • EIM GREECE
 • 16 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0 Comment

Ρυθμικά παραγγέλματα, χορός, άσκηση με αντιστάσεις και νόσος του Πάρκινσον (s)

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 49 μελετών με 3.767 συμμετέχοντες ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, η οποία πραγματοποιήθηκε από μέλη του Εθνικού Κέντρου “Exercise is Medicine-Greece”, ανέδειξε ότι τα ρυθμικά παραγγέλματα, ο χορός και η άσκηση με αντιστάσεις έχουν θετική επίδραση σε αυτούς τους ασθενείς. Συγκεκριμένα, τα ρυθμικά παραγγέλματα σχετίζονται θετικά με τρεις παραμέτρους (βάδιση, διασκελισμό […]

 • EIM GREECE
 • 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0 Comment

Προσαρμογές της αριστερής κοιλίας της καρδιάς στην άσκηση: Μελέτες σε δίδυμα άτομα (s)

Οι μεταβολές της μάζας της αριστερής κοιλίας και του τελοδιαστολικού όγκου ως προσαρμογές που επιφέρει η συστηματική άσκηση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού της λειτουργικής ικανότητας ενός ατόμου στην υγεία και τη νόσο, ωστόσο η επίδραση των διαφορετικών μορφών άσκησης παραμένει ασαφής. Η πρώτη μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία που συγκρίνει την εξατομικευμένη απόκριση και την κληρονομικότητα […]

 • EIM GREECE
 • 1 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0 Comment

Παράγοντες που σχετίζονται με τη μείωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής με την πάροδο της ηλικίας (s)

Δεδομένα από 5.018 συμμετέχοντες σε μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε νεαρούς ενήλικες ανέδειξαν ηλικιοεξαρτώμενη μείωση της φυσικής κατάστασης από την πρώιμη ενήλικη ζωή έως τη μέση ηλικία. Επιπλέον, διάφοροι παράγοντες στους νεαρούς ενήλικες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικονομική κατάσταση, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, η χρήση αλκοόλ και καπνού, ο […]

 • EIM GREECE
 • 29 Ιουλίου 2022
 • 0 Comment

Αρτηριακή πίεση και αγγειακή υγεία σε σωματικά δραστήριες περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (s)

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα οφέλη της άσκησης στην αγγειακή υγεία είναι αντιφατικά όσον αφορά τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι η αρτηριακή πίεση 24ώρου, η ενδοθηλιακή λειτουργία, η ολική αντιδραστική υπεραιμία, η κεντρική αρτηριακή σκληρότητα και η αυτόματη ευαισθησία των υποδοχέων πίεσης δεν διαφέρουν μεταξύ των  σωματικά δραστήριων γυναικών σε φάση όψιμης προεμμηνόπαυσης […]

 • EIM GREECE
 • 22 Ιουλίου 2022
 • 0 Comment

Εγκεφαλική αναδιοργάνωση και νευροπλαστικότητα σε επίλεκτους αθλητές με αναπηρία (s)

– Το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου έχει την ικανότητα να υφίσταται αυτόματη αναδιοργάνωση μετά από νευρολογικές και σωματικές βλάβες, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και ακρωτηριασμό των άκρων. – Η άσκηση, η φυσικοθεραπεία και οι θεραπείες νευροδιαμόρφωσης μπορούν να προκαλέσουν νευροπλαστικές αλλαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. – Ο εγκέφαλος αθλητών με σωματικές […]

 • EIM GREECE
 • 15 Ιουλίου 2022
 • 0 Comment

Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας έναντι της εμφάνισης άνοιας επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση (s)

Η σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ανεξαρτήτως αιτίας που την προκαλεί. Ωστόσο, η έκθεση ακόμη και σε μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης φαίνεται να αμβλύνει τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας έναντι του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Συγκεκριμένα, πρόσφατη έρευνα σε δείγμα 35.562 ενηλίκων μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας παρέχει ενδείξεις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση εξασθενεί […]

Η αερόβια ικανότητα σχετίζεται με την ενεργοποίηση των εγκεφαλικών υποδοχέων των οπιοειδών σε υγιή άτομα (S)

Οι κεντρικοί υποδοχείς μ-οπιοειδών ρυθμίζουν τις συναισθηματικές αποκρίσεις στη σωματική άσκηση. Τα άτομα με υψηλότερη αερόβια ικανότητα αναφέρουν μεγαλύτερη βελτίωση της διάθεσης που προκαλείται από την άσκηση σε σχέση με τα άτομα με χαμηλότερη αερόβια ικανότητα, ωστόσο η σύνδεση μεταξύ της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και του συστήματος των υποδοχέων των μ-οπιοειδών παραμένει αδιευκρίνιστη. Πρόσφατη έρευνα ανέδειξε […]