Skip to content

Tag: έφηβοι

Συσχέτιση μεταξύ ύπνου, καθιστικού χρόνου, σωματικής δραστηριότητας και παχυσαρκίας σε εφήβους (s)

Σε πρόσφατη επιστημονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 217 έφηβοι ηλικίας 10-16 ετών διερευνήθηκε η επίδραση της αντικατάστασης 10 λεπτών καθιστικού χρόνου με ύπνο ή σωματική δραστηριότητα διαφόρων εντάσεων σε βάθος χρόνου 2 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η δεκάλεπτη αντικατάσταση του καθιστικού χρόνου με σωματική δραστηριότητα υψηλής έντασης συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην μετέπειτα εφηβεία σε συγκεκριμένες ομάδες συμμετεχόντων. Συνολικά, οι ευκαιρίες για την προώθηση μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ύπνου, καθιστικού χρόνου και όλων των επιπέδων έντασης της σωματικής δραστηριότητας θα πρέπει να ενθαρρύνονται στους εφήβους για τη βέλτιστη ανάπτυξή τους και τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών

Αθλητισμός και σχολική επίδοση παιδιών και εφήβων (s)

Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των σχετικών μελετών έδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σχολική επίδοση παιδιών και εφήβων. Η συμμετοχή σε αθλήματα εντός του σχολικού περιβάλλοντος και σε μέτριο βαθμό θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών, ιδίως στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Ωστόσο, προκειμένου να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη αντίστοιχων στρατηγικών, χρειάζεται να εκπονηθούν μελέτες υψηλής ποιότητας που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της δοσολογίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αθλημάτων στη σχολική επίδοση.   Διαβάστε το πλήρες άρθρο:    Sport_Participation_and_Academic_Performance_in.11

Εβδομαδιαία συχνότητα σωματικής δραστηριότητας και καρδιομεταβολική υγεία σε παιδιά και εφήβους

Επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε στα δεδομένα εθνικής έρευνας για την υγεία και τη διατροφή που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το χρονικό διάστημα 2003-2006, εξέτασε το ρόλο της συχνότητας εφαρμογής της συνιστώμενης σωματικής δραστηριότητας (δηλ., βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, 60 λεπτά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας μέτριας έως υψηλής έντασης, 7 ημέρες την εβδομάδα) σε 656 παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-18 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν ανέδειξαν κλινικά σημαντικές διαφορές στην καρδιομεταβολική υγεία μεταξύ των παιδιών που συγκέντρωναν 60 λεπτά σωματικής δραστηριότητας μέτριας έως υψηλής έντασης καθημερινά και εκείνων που άθροιζαν τον ίδιο εβδομαδιαίο όγκο και ένταση σωματικής δραστηριότητας αλλά

Κατηγοριοποίηση Αθλημάτων Ανάλογα Με Τα Χαρακτηριστικά Των Οστών Και Των Μαλακών Ιστών Σε Εφήβους

Η εφηβεία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για την αύξηση της οστικής μάζας, αφού τότε φαίνεται ότι δημιουργείται το 33% έως 43% της συνολικής οστικής μάζας των ενηλίκων. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές επιβαρύνσεις και προπονητικά χαρακτηριστικά των αθλημάτων, είναι σημαντικό να προσδιορισθούν και να κατηγοριοποιηθούν οι προσαρμογές που υφίστανται τα οστά και οι μαλακοί ιστοί των εφήβων κατά την προπόνησή τους σε διάφορα αθλήματα. Μελέτη που διεξήχθη σε 625 εφήβους, ηλικίας 10 έως 17 ετών, διερεύνησε και ταξινόμησε για πρώτη φορά 10 διαφορετικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, στίβο, τζούντο, καράτε, κουνγκ-φου, ενόργανη γυμναστική, μπέιζμπολ και κολύμβηση), ανάλογα με την οστική πυκνότητα

Η Μυϊκή Μάζα Συσχετίζεται Με Την Καρδιοαναπνευστική Αντοχή Των Εφήβων

Η καρδιοαναπνευστική αντοχή  (αερόβια ικανότητα), η οποία αξιολογείται μέσω μέτρησης της κατανάλωσης (πρόσληψης) οξυγόνου  κατά τη διάρκεια της άσκησης, αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη υγείας. Η παραδοσιακή μέθοδος αναγωγής της κατανάλωσης οξυγόνου στη συνολική σωματική μάζα δεν είναι η βέλτιστη, διότι κύριος παράγων της αερόβιας ικανότητας είναι η μυϊκή μάζα και όχι το λίπος και το εξωκυττάριο υγρό των ιστών. Μελέτη 165 υγιών εφήβων, εκ των οποίων 48% αγόρια, με μέση ηλικία 14 ετών που υποβλήθηκαν σε τυπική καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης και αξιολογήθηκαν ως προς τη σύσταση σώματός τους μέσω της μεθόδου της βιοηλεκτρικής εμπέδησης, έδειξε ισχυρή γραμμική σχέση μεταξύ της μυϊκής μάζας και

Νέες Προσεγγίσεις Της Καρδιοαναπνευστικής Αντοχής Των Εφήβων

Η καρδιοαναπνευστική αντοχή (αερόβια ικανότητα) ορίζει τη συνολική ικανότητα του σώματος να μεταφέρει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα στους μυς και να το χρησιμοποιεί για να παράγει ενέργεια, προκειμένου να υποστηρίζει τη μυϊκή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πρόσφατη αλλομετρική μοντελοποίηση που βασίστηκε σε μετρήσεις της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, της ηλικίας, της βιολογικής ωρίμανσης καθώς και σωματομετρικών παραμέτρων (σωματικής μάζας και άλιπης μυϊκής μάζας) 994 εφήβων (εκ των οποίων 475 κορίτσια), ηλικίας 10 έως 16 ετών, αποκάλυψε ότι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, εκφραζόμενη σε σχέση με τη σωματική μάζα, αυξάνεται με την ηλικία, αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρότερη στα

Σωματική Δραστηριότητα Και Καρδιομεταβολικοί Παράγοντες Κινδύνου Σε Παιδιά Και Εφήβους

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη σε 1.219 παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών στην Αυστραλία  ανέδειξε τρία διαφορετικά πρότυπα καθημερινής σωματικής δραστηριότητας στους νέους αυτής της ηλικίας και τα συσχέτισε με τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων καρδιομεταβολικών διαταραχών: 1. Οι «συνεχώς καθιστοί», οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από παρατεταμένη καθιστική καθημερινότητα και ελάχιστο χρόνο έντονης  σωματικής δραστηριότητας. 2. Οι «διαλειμματικοί», που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη συχνότητα διακοπής της σωματικής αδράνειας και συνεχή εναλλαγή της με σύντομες περιόδους σωματικής δραστηριότητας ποικίλων εντάσεων. 3. Οι «αεικίνητοι», με τον λιγότερο χρόνο καθιστικής καθημερινότητας και τον περισσότερο χρόνο τους αφιερωμένο σε σωματική δραστηριότητα ποικίλων εντάσεων. Οι «διαλειμματικοί» νέοι,