Skip to content

Category: blog

Η άσκηση με αντιστάσεις αυξάνει τη μυϊκή μάζα και δύναμη σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που ακολουθούν θεραπεία αποστέρησης ανδρογόνων

Η άσκηση με αντιστάσεις αυξάνει τη μυϊκή μάζα και δύναμη σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που ακολουθούν θεραπεία αποστέρησης ανδρογόνων

Η θεραπεία αποστέρησης ανδρογόνων αποτελεί βασική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, στοχεύοντας στη δραστική μείωση των επιπέδων τους σε αυτούς τους ασθενείς, καθώς τα ανδρογόνα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προστατικού όγκου. Αν και η θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών, η μείωση των επιπέδων των ανδρογόνων τους έχει πολυάριθμες δυσμενείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας μυϊκής μάζας και της αύξησης της λιπώδους μάζας. Πρόσφατη μελέτη εξέτασε την επίδραση της συστηματικής άσκησης με αντιστάσεις, διάρκειας 20 εβδομάδων, με ή χωρίς συμπληρωματική χορήγηση πρωτεϊνών, στη σωματική σύσταση και σε λειτουργικές παραμέτρους ασθενών με καρκίνο του προστάτη που ελάμβαναν θεραπεία στέρησης ανδρογόνων. Τα

Σημαντική Επιτυχία του Exercise is Medicine® για τους Επαγγελματίες της Άσκησης και τη Φροντίδα Υγείας

To παγκόσμιο κίνημα υγείας Exercise is Medicine® κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο προς την εξασφάλιση δύο κύριων συνιστωσών του οράματός του. Η Health Level Seven International (HL7), ένα παγκόσμιο δίκτυο βάσεων δεδομένων υγείας, ενέκρινε επίσημα έναν Οδηγό Εφαρμογής Σωματικής Δραστηριότητας που χαρακτηρίζει τη σωματική δραστηριότητα ως ένα ακόμη ζωτικό σημείο (αναγκαίο για τη γενική κλινική εικόνα ενός ατόμου) και δίνει τη δυνατότητα παραπομπών μεταξύ επαγγελματιών της άσκησης και επαγγελματιών υγείας. Το επίτευγμα αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τους επαγγελματίες της άσκησης και τη φροντίδα υγείας, δρομολογώντας την καθιέρωση του επιστήμονα της άσκησης ως βασικού μέλους της ομάδας φροντίδας υγείας και
Καθιστικός χρόνος και συμπτώματα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

Καθιστικός χρόνος και συμπτώματα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

Πολλοί ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία εμφανίζουν παρενέργειες. Λόγω της επίμονης φύσης αυτών των παρενεργειών, είναι σημαντικό οι ασθενείς με καρκίνο να αποφεύγουν και να περιορίζουν ανθυγιεινές συμπεριφορές που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Πρόσφατη μελέτη εξέτασε σε 68 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ηλικίας 48,5 ± 10,4 ετών, τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και των ημερήσιων διακυμάνσεων συμπτωμάτων όπως άγχους, κόπωσης, πόνου, και διαταραχών της σωματικής και γνωστικής λειτουργίας, και κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν ότι υψηλότερα επίπεδα συμπτωμάτων συνδέονταν με αυξημένη καθιστική συμπεριφορά και η αυξημένη καθιστική συμπεριφορά με
Πρότυπα ημερήσιας σωματικής δραστηριότητας και η συσχέτισή τους με καρδιομεταβολικούς βιοδείκτες

Πρότυπα ημερήσιας σωματικής δραστηριότητας και η συσχέτισή τους με καρδιομεταβολικούς βιοδείκτες

Επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι ενήλικες πρέπει να ακολουθούν έναν συνδυασμό ελάχιστης έντασης και διάρκειας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, προκειμένου να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους. Πολύ πρόσφατη μελέτη διερεύνησε διαφορετικά πρότυπα της ημερήσιας σωματικής δραστηριότητας και την ενδεχόμενη συσχέτισή τους με καρδιομεταβολικούς βιοδείκτες σε 6.072 συμμετέχοντες ηλικίας 60,2 + 8,6 ετών (50% γυναίκες). Επτά διαφορετικά πρότυπα προσδιορίστηκαν, από τα οποία οι συμμετέχοντες που ανήκαν στα πρότυπα σωματικής αδράνειας (υποκινητικότητας) και χαμηλού επιπέδου σωματικής δραστηριότητας παρουσίαζαν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, μεγαλύτερη περιφέρεια οσφύος και υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε σύγκριση με τα πρότυπα μέτριου και υψηλού επιπέδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού Κέντρου στο Global Health Initiative “Exercise is Medicine®”

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον χώρο της υγείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών, ενώ χρειάζεται συνεχή προσπάθεια για την επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών καθώς και τη δημιουργία νέων, με σκοπό την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Κέντρο “Exercise is Medicine – Greece” έχει αναπτύξει επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την καθιέρωση νέων πολιτικών που αφορούν στην ενσωμάτωση της σωματικής άσκησης στην κλινική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, το Εθνικό Κέντρο, εκπροσωπούμενο από τη Δρ. Δουρίδα – Μηταράκη, Μέλος του ΔΣ και τη Δρ. Φουντούκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων
Διαλείμματα στον παρατεταμένο καθιστικό χρόνο μειώνουν τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο

Διαλείμματα στον παρατεταμένο καθιστικό χρόνο μειώνουν τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο

Η καθιστική ζωή συνδέεται με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και οι κατευθυντήριες οδηγίες για σωματική δραστηριότητα συνιστούν μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής. Ωστόσο, ποσοτικές οδηγίες για το  πόσο συχνά και για πόσο χρόνο θα πρέπει αυτή να διακόπτεται από διαλείμματα σωματικής δραστηριότητας δεν έχουν διαμορφωθεί. Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε την οξεία επίδραση των διαλειμμάτων στον καθιστικό χρόνο, διαφορετικής συχνότητας και διάρκειας, σε παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν  σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις αποτελεσματικές δόσεις διακοπής της καθιστικής ζωής και εργασίας. Ειδικότερα, τα διαλείμματα μεγαλύτερης συχνότητας και μεγαλύτερης διάρκειας είναι περισσότερο αποτελεσματικά για τη βελτίωση γλυκαιμικών αποκρίσεων, ενώ χαμηλότερες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου & Επιστημονικών Εταιρειών

Όραμα του μη κερδοσκοπικού Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine – Greece» είναι η ανάδειξη και καθιέρωση του ρόλου που έχει η σωματική άσκηση στην πρόληψη και θεραπεία παθήσεων και ασθενειών προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τον ιατρικό κόσμο και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας να ενσωματώσουν στην κλινική πρακτική την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης ως προληπτικής και θεραπευτικής παρέμβασης για την υγεία. Στο πλαίσιο προώθησης κοινών στόχων και ενίσχυσης των συνεργικών τους δράσεων, το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine – Greece» προχώρησε στη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με
Η αναλγητική επίδραση της άσκησης με αντιστάσεις μετά από καρκίνο του μαστού

Η αναλγητική επίδραση της άσκησης με αντιστάσεις μετά από καρκίνο του μαστού

Ο επίμονος πόνος μετά τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, με περισσότερο από το ένα τρίτο των επιβιωσάντων να αναφέρουν πόνο έως και 7 έτη μετά την αρχική θεραπεία. Πρόσφατη μελέτη, η οποία διερεύνησε την επίδραση της άσκησης με αντιστάσεις στον πόνο, τη μέγιστη δύναμη και τη λειτουργικότητα των ώμων σε επιβιώσαντες από καρκίνο του μαστού με επίμονο πόνο μετά τη θεραπεία, ανέδειξε ότι αυτή η μορφή άσκησης επέφερε σημαντικά λειτουργικά και αναλγητικά αποτελέσματα στους ασθενείς. Ειδικότερα, η βελτίωση της μυϊκής δύναμης διατηρήθηκε για μεγάλο  χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησης, ενώ τα επίπεδα
Τα κόστη παραγωγικότητας λόγω υποκινητικότητας

Τα κόστη παραγωγικότητας λόγω υποκινητικότητας

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για το οικονομικό κόστος που μπορεί να αποδοθεί στην υποκινητικότητα. Συνήθως, οι σχετικές μελέτες εξετάζουν το άμεσο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης λόγω της σωματικής αδράνειας. Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε παραμέτρους του κόστους παραγωγικότητας (άδειες ασθένειας και συντάξεις αναπηρίας) σε συσχέτιση με την υποκινητικότητα. Από τα φινλανδικά μητρώα 6.261 άτομα κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες με βάση το επίπεδο σωματικής τους δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι το μέσο κόστος παραγωγικότητας σε ατομικό επίπεδο ήταν υψηλότερο στους σωματικά αδρανείς σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των σωματικά δραστήριων συνομιλήκων τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μέτρησης
Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας & του χρόνου καθιστικής ζωής με επιγενετικούς δείκτες γήρανσης

Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας & του χρόνου καθιστικής ζωής με επιγενετικούς δείκτες γήρανσης

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκδήλωσης χρόνιων νόσων, εν μέρει μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μία μεμονωμένη συνεδρία σωματικής άσκησης μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο βαθμό μεθυλίωσης του DNA, ωστόσο ελάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της τακτικής σωματικής δραστηριότητας ή του χρόνου καθιστικής ζωής με επιγενετικούς δείκτες βιλογικής γήρανσης. Πρόσφατη έρευνα ποσοτικοποίησε τη σωματική δραστηριότητα, μέτρησε το χρόνο καθιστικής ζωής και ανέλυσε το βαθμό μεθυλίωσης του DNA σε δείγματα αίματος 2.435 εθελοντών ηλικίας 54.9 ± 14.3 (46.0% άνδρες). Ακολούθως, δημιούργησε λαγαριθμικά μοντέλα επιγενετικής ηλικίας έναντι της χρονολογικής ηλικία και, επίσης, μετασχημάτισε σε