Γίνε μέλος Ανανέωση Συνδρομής Σύνδεση Μελών

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Η επίδραση της άσκησης στην άλιπη σωματική μάζα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Η μείωση της άλιπης σωματικής μάζας αποτελεί συχνό σύμβαμα κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και σχετίζεται με αυξημένη τοξικότητα λόγω της θεραπευτικής αγωγής, επιτάχυνση της εξέλιξης του όγκου και μειωμένη επιβίωση. Δεδομένα από 17 μελέτες που αφορούσαν 1.743 γυναίκες επιβιώσασες από καρκίνο του μαστού ανέδειξαν ότι η συστηματική άσκηση […]

  • EIM GREECE
  • 5 Φεβρουαρίου 2022
  • 0 Comment

Συσχέτιση της καθιστικής συμπεριφοράς και της σωματικής δραστηριότητας με την ποιότητα ζωής σε επιβιώσαντες από καρκίνο του παχέος εντέρου

Πρόσφατη μελέτη σε 396 επιβιώσαντες από καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου Ι-ΙΙΙ έδειξε ότι ο περιορισμός της καθιστικής συμπεριφοράς και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μέτριας έως υψηλής έντασης σχετίζονταν, αυτοτελώς, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της κόπωσης κατά τους πρώτους 24 μήνες μετά την αντικαρκινική  θεραπεία. Όταν η μείωση του [...]

  • eim2020 eim2020
  • 4 Δεκεμβρίου 2021
  • 0 Comment